2. DÍL HISTORIE FOGLAROVÝCH KLUBŮ

Úvodem k Historii FČK (V časopise ABC)

11.04.2017 09:05
Historie legendárních Foglarovských klubů Vlastislava Tomana Můj život s ABC – ábíčkem je ze zcela jiného žánru než autorova beletristická a komiksová tvorba. Je to ojedinělý pohled na historii vzniku a vývoje časopisu ABC mladých techniků a přírodovědců, a novodobých klubů, se kterými...
11.04.2017 09:14
Bývá zvykem začínat vzpomínky na události dávno minulé uvedením přísluš­ného letopočtu. Tak tedy: Psal se rok 1960. Od startu první umělé družice Země – Sputniku v roce 1957 začal mezi bývalým Sovětským svazem a Spo­jenými státy americkými závod o prvenství v dobývání vesmíru. Všechno...
11.04.2017 11:44
Už jedenáct let existovala Pionýrská organizace Československého svazu mládeže (PO ČSM). Organizační struktura odpovídala systému třída rovná se pionýrský oddíl, škola tvořila pionýrskou skupinu. Byly samozřejmě různé výjimky, někde například vznikaly zájmové, obvykle turistické oddíly, jež...
11.04.2017 11:50
Teprve rok 1959 přinesl první poznatek, který můžeme považovat za význam­ný pro rozvíjení organizátorské činnosti časopisu ABC. Byl to první turistický sraz čtenářů ábíčka na zřícenině hradu Radyně u Plzně, který jsme jako příspěvek věnovali oslavám 10. výročí vzniku Pionýrské organizace ČSM....
11.04.2017 14:05
Ještě v roce 1959 jsme připravili další akci, která se dá přirovnat k jakémusi průzkumu zájmů čtenářů a možností časopisu být kolektivním vedoucím dětských kolektivů, například družin. V šestém (červnovém) čísle ABC jsme vyhlásili Tabulkovou akci čtenářů ABC. Motivační legendou se stala reportáž...
11.04.2017 14:15
Snad by se někde dalo najít, kolikáté plenární zasedání Ústřední rady PO ČSM přijalo už zmíněné usnesení o rozvíjení činnosti v místě bydliště a na vesnici, a to formou místních pionýrských kolektivů. Měly to být přede­vším družiny vzniklé například v jedné ulici, na sídlišti nebo na vesnici,...

Začínáme...

11.04.2017 14:22
Přišli jsme s návrhem uspořádat celoroční pionýrskou hru Volá vesmír na motivy pronikání lidstva...
11.04.2017 14:31
Řekl bych, že jsme zpočátku ani nečekali velký zájem dětí o účast ve hře Volá vesmír. Časopis v...
11.04.2017 14:39
Věděli jsme, že vzlétneš prvý na světě do kosmického prostoru. Také my jsme se řadu...
11.04.2017 14:47
Jak jsem se již zmínil, k začátku školního roku (1960–61) byl náš redakční kolektiv posílen o...

Vlastislav Toman

Vlastislav Toman

11.04.2017 09:05
17. 7. 1929 v Plzni Měl se jmenovat Vlastimil, do matriky omylem zapsáno Vlastislav. Má s tím celoživotní komplikace. Používá pseudonymů Patrik Coachman, Patrik Kočák, Vlastimil Kočák. Roku 1944 byl jako student totálně nasazen na letišti v Plzni, poté do února 1945 ve Škodovce. Po...

Kontakt

Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR.
Dolní 17/3, Žďár nad Sázavou 1
PSČ: 59101 CZ
EUROPE

IČO: 26553571

Mobil:+420 728/494 849
Mobil:+420 608/469 645