Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR se představuje

26.11.2016 15:26
Klubovní Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, je nevládní nezisková organizace s celostátní působností, který byl založen za účelem nabízet dětem a mládeži alternativní možnosti smysluplného trávení volného času v zájmových klubech. Klubovní...

Co děláme

26.11.2016 15:30
Co je streetwork Streetwork je metodou terénní sociální práce, která sama vyhledává a nabízí pomoc, a to především těm, kteří sami nejsou ochotni ji vyhledat, nebo to nedokáží. U neorganizovaných dětí a mládeže se streetworker setkává s velkým spektrem problémů: pasivním trávením volného času a z...
18.11.2017 09:58
Kromě poskytování terénních služeb streetwork, Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, zřizuje nízkoprahová zařízení NP-FCVČ KHZS=NízkoPrahová Foglarovská Centra Volného Času Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro...
18.11.2017 10:00
CO je NP-FCVČ KHZS NP-FCVČ KHZS je bezpečný prostor, kde můžou děti a mládež trávit volný čas v NP-FCVČ KHZS, realizovat své zájmy, popovídat si s druhými či najít radu a pomoc u vedoucích, instruktorů. NP-FCVČ KHZS je dobrovolné a bezplatný, můžeš přijít a odejít kdykoliv a bavit se...
18.11.2017 10:01
Co je nízkoprahový klub pro děti a mládež Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR,? Nízkoprahové kluby, odborně nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ve zkratce NZDM-KHZS), jsou určeny dětem a mládeži, které tráví svůj volný...
18.11.2017 10:04
Nízkoprahové denní centrum Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR,  (zkratka NDC-KHZS) je sociální zařízení poskytující služby sociální prevence. Je určeno osobám v nepříznivé sociální situaci související s bydlením (ztráta...

Co nabízíme

26.11.2016 15:28
Klubovní Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, vydává dětský časopis, ve kterém otiskuje spoustu nápadů na klubovní činnost, soutěže, články z činnosti zájmových klubů, fotky, hry, rozhovory, reportáže, který je určen jak pro zájmové...

Komu pomáháme

14.01.2017 18:30
Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, pomáhá všem, kteří naší pomoc potřebují. Pomáhá převážně tam, kde selhala pomoc od veřejnosti, státu, státních úřadů, firem, nadací, nadačních fondů, škol, a jiných institucí. - pomáháme...

Pro koho tu jsme

14.01.2017 18:28
Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, je tu pro všechny děti, mládež, studenty, školáky, rodiny a další zájemce, které zaujala naše činnost. -khzs-

Vize KHZS

10.08.2017 18:44
1. Naší vizí v KHZS je stát se nejlepším mládežnickým a moderním spolkem v ČR ale i Zemích Evropské Unie a v zahraničí. 2. Vychovávat jak z České tak i Evropské a zahraniční mládeže plnohodnotné a čestné občany.

Diskusní téma: O KHZS

V KHZS od začátku

Jitka 28.04.2018
Jsem v KHZS od jeho vzniku a prožila jsem v něm nádherné chvíle. Fajn lidi, parta, prostředí. Doporučuji dnešním dětem a mládeži.

-jk-
1 | 2 | 3 >>

O co v KHZS usilujeme

29.01.2017 12:18
Usilujeme o přátelské a partnerské vztahy mezi jednotlivci v ZČ-KKH KHZS a PS-KHZS, na základě přímého kontaktu, nebo při vedení na dálku. Vyzdvihujeme demokratičnost projevů, optimistický přístup,...
29.01.2017 12:21
a) usilujeme a doporučujeme práci a důraz na malý kolektiv (mikrokolektivy), zájmové kluby b) prosazujeme a doporučujeme alternativní a neformální přístupy c) vedeme jednotlivce nenásilně k...

Aktivity v KHZS

17.11.2017 15:26
Aktivity v KHZS V Klubovním Hnutím z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, máme spoustu zájmových aktivit, kterých mohou využívat jak členové...

Larp

15.11.2017 20:50
Larp Jedna z našich aktivit, kterou provozujeme od vzniku Klubovního Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, je LARP. Pokud jsi...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

KHZS sdružuje děti a mládež do zájmových klubů ZČ-KKH KHZS

18.11.2017 12:17
Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, sdružuje neorganizované děti a mládež do zájmových klubů (ZČ-KKH KHZS) po celé ČR, které si mohou v KHZS sami založit ve svém městě, vesnici, obci a zaregistrovat si ho u Klubovní Hnutí...

V prostorách kluboven KHZS

16.11.2017 13:29
V prostorách kluboven KHZS V prostorách kluboven KHZS se scházejí členové zájmových klubů dětí a mládeže (ZČ-KKH KHZS), ale i vedení KHZS. Prostory mohou používat i členové, kteří nejsou...

Výpravy do přírody

16.11.2017 13:52
Výpravy do přírody O víkendech pořádáme pro své členy, (ZČ-KKH KHZS) i nečleny výpravy do přírody na nichž se učí zálesáckým dovednostem, hrají se hry, táboří pod širákem, ve stanech, v teepee, vaří se na ohni v kotlíku, vyrábí se různé předměty z přírodního materiálu atd. -khzs-

Výlety za poznáním

16.11.2017 16:12
Výlety za poznáním Kromě výprav do přírody pořádáme pro své členy, nečleny, fanoušky, rodiny i nepravidelné výlety za poznáním. Navštěvujeme na nich různá města a v nich historické památky,...

Tábory KHZS

23.12.2017 20:17
Jaké druhy táborů KHZS pořádá ? Klubovní Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR  pořádá a organizuje tyto tábory: Stanový tábor Instruktorský tábor Dobrovolnický tábor Vodácký tábor Cyklistický tábor Westernový tábor Paintballový...

Ilustrace: Aleš Mejzlík

Sporty v KHZS

16.11.2017 09:28
Sporty v KHZS V Klubovním Hnutím z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, provozujeme od svého založení sportovní aktivity, jako je: Lakros Lukostřelba Plavání Potápění Yachting Šerm Box Bojové sporty Kanoistika Cyklistika Ping...

Kontakt

Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR.
Dolní 17/3, Žďár nad Sázavou 1
PSČ: 59101 CZ
EUROPE

IČO: 26553571

Mobil:+420 728/494 849
Mobil:+420 608/469 645