Dětská kriminalita

09.09.2018 18:53
Kriminalita dětí a mládeže Kriminalita mládeže je součástí celkové kriminality a zahrnuje jednání osob do věku 18 let, jehož důsledkem je překročení právních a společenských norem, což je charakteristické pro trestný čin. Osoby ve věku 15 - 18 let se označují jako mladiství a jsou ze zákona trestně...
09.09.2018 18:54
Charakteristika kriminality dětí a mládeže Impulsem pro trestnou činnost dětí a mladistvých je v řadě případů alkohol, případně jiná návyková látka zvyšující agresivitu a nepřiměřené reakce. Příprava trestné činnosti je nedokonalá, obvykle schází prvek plánování, častá je i nedostatečná...
09.09.2018 18:55
Stupně závažnosti jednání/činu, kterým osoba porušuje normy: disociální (např. dětský vzdor, neposlušnost, nekázeň ve škole, lhavost, poruchy afektu, špatné návyky, drobné přestupky proti normám, aj.) asociální (závažnější odchylky chování od sociálních, etických a pedagogických norem, které...
09.09.2018 18:57
Závažnost chování obvykle stoupá s věkem a má také tendenci se prohlubovat, takže mírnější porušení norem, které je sice nepřiměřeným chováním, ale nenabývá sociální dimenze (tedy disociální chování), anebo je v rozporu se společenskou morálkou (asociální chování), se vyskytuje zpravidla u dětí...

Diskusní téma: Dětská kriminalita

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Podpořte nás

09.09.2018 19:04
Podpořte naší činnost i VY !!! Zaujala vás činnost KHZS= Klubovní Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek)  neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, a měli by jste zájem se podílet na její rozvoji ? Pokud ano, stačí následovně učinit tyto kroky: Vyplňte kompletně online...

Anketa

Souhlasíte s dětskou kriminalitou ?

Ano (12)
Ne (12)

Celkový počet hlasů: 24

Co je to dětská kriminalita

09.09.2018 18:59
Dětská kriminalita (Též dětská delikvence, predelikvence, prekriminalita) se týká věkové kategorie dětí do 15 let. Typickým znakem dětské delikvence je skupinovost, malá připravenost i promyšlenost. Jde o činy páchané převážně spontánně, méně často jde o plánované a předem připravené akce....
09.09.2018 19:00
Kriminalita mladistvých (též juvenilní delikvence) se týká věkové kategorie 15 – 18 let. V tomto období dospívání, které je považováno za kritické, se formují hlavní rysy osobnosti. Vliv vrstevníků je velmi silný, vytváří se party. Vytrhnout mladého člověka z takové party je často velmi nesnadné až...
09.09.2018 19:01
Kriminalita Kriminalita je úhrn činů uvedených v trestním zákoně obvykle popisovaných podle prostoru, času, rozsahu, struktury a pohybu. V obecném slova smyslu se jedná o veškeré páchání přestupků nebo trestných činů. Delikvence Delikvence je širší pojem než kriminalita. Označuje činnost porušující...

Kontakt

Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR.
Dolní 17/3, Žďár nad Sázavou 1
PSČ: 59101 CZ
EUROPE

IČO: 26553571

Mobil:+420 728/494 849
Mobil:+420 608/469 645