Nahlášení domácího násilí

Prohlášení: Prohlašuji, že zadané údaje v online formuláři jsou pravdivé a jsem si vědom (a), právních následků, kdyby tomu tak nebylo.

Kontakt

Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR.
Dolní 17/3, Žďár nad Sázavou 1
PSČ: 59101 CZ
EUROPE

IČO: 26553571

Mobil:+420 728/494 849
Mobil:+420 608/469 645