Motto: "Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá nic pro sebe."  Johann Wolfgang von Goethe

Dobrovolnické Centrum-Klubovní Hnutí z.s.

04.03.2017 18:51
Co dělá DC-KHZS ? Dobrovolnické Centrum - Klubovní Hnutí z.s., pomáhá zájemcům o dobrovolnictví vyhledat a zajistit vhodný dobrovolnický program, připravuje smlouvy o dobrovolnické činnosti, zajišťuje dobrovolníkům pojištění odpovědnosti, či odborné supervize a vydává osvědčení o dobrovolnické...
04.03.2017 18:52
Náplň činnosti DC-KHZS je nabírat jak v regionu VYSOČINA tak i po celé ČR dobrovolníky, kteří by byli ochotni pomáhat (ve svém volném čase) KHZS s naplňováním poslání, a všemi aktivitami, které si Klubovní Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a...
04.03.2017 18:53
DC-KHZS má ve svém znaku tyto symboly: 1. Kolem kulatého loga (znaku) je nápis a registrační číslo: 01. DC-KHZS a název města a okresu, ve kterém DC-KHZS působí. 2. Rozkvétající strom (bříza) v prostřed otevřené dlaně. 3. Dvě ruce (pravá a levá) vedle sebe s otevřenými dlaněmi. (Znak DC-KHZS...
04.03.2017 19:04
V České republice DC-dobrovolnická centra, KHZS-Klubovní Hnutí z.s., které se specializují na management dobrovolnictví. KHZS poskytuje informace a podporu dobrovolnictví ve svém regionu a podporující spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi s cílem zapojení co největšího počtu...
04.03.2017 19:16
Posláním Dobrovolnických Center-Klubovní Hnutí z.s., je propagace a podpora myšlenky dobrovolnictví ve společnosti a spolupráce s neziskovými organizacemi v regionu s cílem zapojení co největšího počtu obyvatel do řešení problémů komunity. Své poslání DC-KHZS, realizují základními...

Co dobrovolníci v DC-KHZS mohou dělat

04.03.2017 18:57
  Máte trochu volného času a chcete jej věnovat na dobrou věc? Pokud ano, jste na správném místě!  Dobrovolníci pomáhají v rámci našeho spolku DC-KHZS (Dobrovolnické Centrum-Klubovní Hnutí z.s.), nebo je vysíláme do přijímajících organizací (domovy pro seniory, dětský...
04.03.2017 19:12
Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Dobrovolníkem se může stát v podstatě kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může nabídnout druhým. Důvodů, proč se lidé stávají dobrovolníky, je...
04.03.2017 19:14
splnit úkoly, ke kterým se zavázal, být spolehlivý, nezneužívat projevené důvěry, požádat o pomoc, kterou při své činnosti potřebuje, znát a brát na vědomí své limity (časové, zdravotní atd.), být „týmovým hráčem“, ztotožňovat se s posláním organizace, pro kterou činnost vykonává a dle...
17.03.2017 17:00
Dobrovolníci v KHZS pomáhají všude, kde je potřeba. Pomáhají nejen v dětských domovech, nemocnicích, domovech důchodců, v ústavech, kojeneckých ústavech, či v léčebnách ale i v sociálních, streetwork, službách, a uvnitř spolku KHZS v němž pomáhají ve svém volném čase...

Supervizor DC-KHZS

05.03.2017 13:56
Samotné slovo supervize znamená „nadhled“. V podstatě jde o laskavý nadhled nezávislé osoby. Ta je vyškolená k povzbuzování těch, kdo pomáhají jiným lidem, aby uměli zvládat složité situace, které je během jejich služby potkají. Supervizi v dobrovolnictví chápeme jako prostor pro vzájemné setkání a...

Smlouva s dobrovolníkem DC-KHZS

04.03.2017 19:43
Dobrovolník vstupuje do programu sepsáním smlouvy s dobrovolnickým centrem. Od smlouvy může dobrovolník kdykoliv odstoupit - stačí kontaktovat koordinátora DC-KHZS. Ve smlouvě je nutné věnovat zvýšenou pozornost ustanovení o mlčenlivosti. Nevyplněnou smlouvu dostávají dobrovolníci na školení....

Zdravotní potvrzení dobrovolníka

04.03.2017 19:48
Toto potvrzení vydá praktický lékař, v jehož péči je zájemce o dobrovolnickou službu. Lékař potvrdí celkovou způsobilost (především psychickou odolnost), schopnost pracovat jako dobrovolník s klienty sociálního a zdravotního zařízení. Nejedná se o vstupní prohlídku. Lékař může toto...

Výpis z trestního rejstříku

04.03.2017 19:53
Dobrovolník může nastoupit do dobrovolnického programu pouze v případě doložení čistého trestního rejstříku. O výpis se žádá na příslušném úřadě (obecním a městském úřadě, pobočce České...

Proplácení finančních nákladů dobrovolníkům DC-KHZS

04.03.2017 19:38
V některých programech má dobrovolnické centrum možnost proplatit dobrovolníkům cestu do a ze zařízení hromadnými dopravními prostředky (nikoliv osobním autem). Jak na to? Na čistý arch papíru velikosti A4 se pod sebe, aby se nepřekrývaly, lepí jízdenky. Musí být čitelné, protože arch pak bude...

Návštěvní hodiny v DC-KHZS

Po: 16-18 hodina

Út: 16-18 hodina

St: 16-18 hodina

Čt: 16-18 hodina

Pá: 16-18 hodina

V případě, že nás nezastihnete v DC-KHZS, jsme v terénu, venku, na akci.

První setkání dobrovolníka s klientem

04.03.2017 19:27
Při první návštěvě seznámí kontaktní osoba v zařízení dobrovolníka s člověkem, kterému se bude věnovat. Sdělí mu, jaké má ten člověk omezení díky svému zdravotnímu stavu, jaké má zájmy a přání. Je dobré, pokud je o první návštěvě dobrovolníka předem informován jak klient, tak zaměstnanci...

Pojištění dobrovolníků v DC-KHZS

04.03.2017 19:29
Nejde o zdravotní či sociální pojištění, jde o odpovědnostní pojištění. Toto pojištění je sjednáno na rodné číslo dobrovolníka pro případ úrazu dobrovolníka, který by se stal při výkonu dobrovolnictví pro případ úrazu, který se stane klientovi při výkonu dobrovolné činnosti pro případ zničení...

Odpracované hodiny dobrovolníků v DC-KHZS

04.03.2017 19:33
Dobrovolníci jsou povinni každou návštěvu zapsat do sešitu prezence dobrovolníků. Je nutné uvést datum, jméno dobrovolní­ka, čas příchodu a odchodu a součet hodin. Návštěvy se zapisují chronologicky po sobě, aby se v případě uplatňování pojistky dalo prokázat, že dobrovolník v zařízení skutečně...

Působnost dobrovolníků DC-KHZS v ČR

05.03.2017 12:06
Dětský domov Dětský domov je školské zařízení pro děti od 3 do 18 let s nařízenou ústavní...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zásady přístupu ke klientům

05.03.2017 13:44
Pro pochopení a správný přístup k dětskému klientovi je důležité znát jeho psychomotorický...

Hra

05.03.2017 13:47
Hra je v batolecím období nejdůležitějším výchovným i poznávacím prostředkem. Pro rozvoj myšlení je...
1 | 2 >>

Anketa

Stanete se dobrovolníkem DC-KHZS ?

Ano (13)
Ne (12)

Celkový počet hlasů: 25

O dobrovolnictví

04.03.2017 18:56
Dobrovolnictví je svobodně zvolená a veřejně prospěšná činnost. Jak už samotné slovo napovídá, jde o činnost, která je konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. Dobrovolnictví může mít různé podoby, nejčastěji se s dobrovolníky můžeme setkat v neziskových...
04.03.2017 19:14
Firemní dobrovolnictví je možná pro mnohé z vás novým pojmem, protože pokud se nějaká firma zapojovala do činností neziskových organizací, sdružení, dětských domovů apod., bylo to především skrze finanční pomoc. Firemní dobrovolnictví ale funguje na trochu jiném principu. Nejde totiž pouze o...

Novinky DC-KHZS

Přihlaste se k odběru novinek DC-KHZS

Podpořte činnost DC-KHZS

04.03.2017 20:06
Jakožto nezisková organizace Klubovní Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, jsme závislí na Vašich darech a příspěvcích. Finanční pomoc jakékoli výše je pro nás nesmírně důležitá. Budeme vděčni za jakoukoli Vaši podporu. Přispět nám...

Zákon o dobrovolnictví

04.03.2017 19:06
Zákon o dobrovolnictví 98/2002 Sb. ZÁKON ze dne 24. dubna 2002   Zákon o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě) Změna: 436/2004 Sb. Změna: 495/2005...

Novinky z DC-KHZS

04.03.2017 19:22
Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, zřídilo DC-KHZS=Dobrovolnické Centrum-Klubovní Hnutí z.s. -khzs-
05.03.2017 13:07
Vzdělávání dobrovolníků v KHZS Od 1. ledna 2017,  DC-KHZS realizuje druhou vlnu „Vzdělání dobrovolníků ke kvalitnější sociální službě“. Druhé vlny realizace „Vzdělání dobrovolníků ke kvalitnější sociální službě“, je vzdělání dobrovolníků, kteří se věnují práci s dětmi a mládeží...

Osobní setkání s dobrovolníky

04.03.2017 19:55
Předpokladem vstupu do dobrovolnického programu je zdárné absolvování výběrového pohovoru, na kterém je přítomen koordinátor za DC-KHZS a kontaktní osoba přijímající KHZS. Během rozhovoru, který trvá...

Kontakt

Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR.
Dolní 17/3, Žďár nad Sázavou 1
PSČ: 59101 CZ
EUROPE

IČO: 26553571

Mobil:+420 728/494 849
Mobil:+420 608/469 645