Motto: Protože jsem poznal trýzeň žízně, vykopal jsem studnu, aby i jíní mohli pít. E.T.S.

Stoupání na horu

01.05.2018 17:10
Stoupání na horu (E. T. Seton) Daleko na vyprahlém Jihozápadě stojí indiánská vesnice a za ní se tyčí z pouště vysoká hora. Vyšplhat na tuto horu znamenalo velký čin, a tak všichni chlapci ze vsi toužili, aby se o to mohli pokusit. Jednoho dne jim náčelník řekl: „Nu tak, chlapci, dnes se můžete...

Klubovní Lesní Škola

01.05.2018 17:14
ÚVODEM Děti a mládež jsou od přírody dobré, přicházejí k nám  přímo od boha. Jsou vysoce urození dědicové života, který je jasný, prostý a ušlechtilý. Nemají zapotřebí, aby byly reformovány, ale spíše aby byly uchráněny deformace. Zrovna tak jako je strom hnán nepřetržitou vnitřní silou, nemá...
02.05.2018 17:28
EVANGELIUM KLŠ=KLUBOVNÍ LESNÍ ŠKOLA KLŠ=Klubovní Lesní Škola je v podstatě uměním života, které nám dává prostý, přirozený život. Je životní silou  a hledí strhnout duši lidstva imaginací. Má za účel doslova vzkřísit jemnější lidské vědomí. Má proto bohatý program malebností, zvyky a...
02.05.2018 18:41
CHARAKTERISTIKA KLŠ=KLUBOVNÍ LESNÍ ŠKOLA Za základ KLŠ=Klubovní Lesní Škola přijímá prostou charakteristiku KLŠ=Klubovní Lesní Škola - se obírá původně zotavováním a učí zábavě, která nic nestojí, - poskytuje podle všeobecného uznání vědění čtyřmi cestami: těla, mysli, ducha a služby, - je pro děti...
02.05.2018 18:43
Poslání KLŠ=Klubovní Lesní Školy Posláním KLŠ=Klubovní Lesní Školy je zřizovat ve všech regionech, městech, obcích, vesnicích v ČR pro vedoucí, jejich zástupce, guvernéry, guvernérky, stovkaře, patrony, centra KLŠ=Klubovních Lesních Škol, Formovat a vzdělávat vedoucí, zástupce (guvernéry,...
02.05.2018 18:44
Co chceme Prostřednictvím KLŠ=Klubovní Lesní Školy chceme jednoduchým, přitažlivým a přínosným způsobem přiblížit formou zážitkového učení, her a různých programů. -khzs-

Kdo se do KLŠ může přihlásit

30.04.2018 10:54
Kdo se do KLŠ=Klubovní Lesní Školy může přihlásit ? Do KLŠ=Klubovní Lesní Školy se může přihlásit každý občan ČR a SR, (kluk i holka), který (á) vede zájmový klub dětí a mládeže (ZČ-KKH KHZS), a chtěl (a) by si doplnit své klubovní (vzdělání), zkušenosti, nebo si založit (ZČ-KKH KHZS). Pro koho KLŠ...

Stromová struktura klubovní lesní školy

Klubovní Lesní Škola je rozdělena na čtyři orgány a to na: Klubovní Lesní Škola, Instruktorská Klubovní Lesní Škola, Klubovní Ekumenická Lesní Škola, ve kterých se vzdělávají vedoucí, zástupci zájmových klubů dětí a mládeže, (ZČ-KKH KHZS) jejich patroni, stovkaři, guvernéři, guvernérky, dobrovolníci, zdravotníci, streetworkeři, (sociální pracovníci), pedagogové, kuchaři, koordinátoři, vedoucí (PS-KHZS), kteří pomáhají ve svém volném čase vést, řídit, koordinovat, organizovat, všechny aktivity KHZS, včetně všech orgánů KHZS. Na KLŠ, IKLŠ, KELŠ dohlíží KŠI=Klubovní Školská Inspekce.

Zkratky orgánů

KLŠ=Klubovní Lesní Škola

IKLŠ=Instruktorská Klubovní Lesní Škola

KELŠ=Klubovní Ekumenická Lesní Škola

KŠI=Klubovní Školská Inspekce

Jak se do KLŠ=Klubovní Lesní Školy přihlásit ?

Zájemci se na KLŠ=Klubovní Lesní Školu mohou přihlásit přes online formulář, který máme na našich webových stránkách.

-khzs-

Základní cíle a filozofie KLŠ

01.05.2018 16:11
Cíle klubovní lesní školy Cíle klubovní lesní školy a prostředky práce klubovní lesní školy: Vychází z rámcových cílů… 1. cíl: rozvíjení absolventa klubovní lesní školy, jeho učení a poznání cílem klubovní lesní školy je: podporovat tělesný, vzdělávací rozvoj a zdraví absolventa klubovní lesní...

Oblast klubovní výchovy a vzdělávání KLŠ

01.05.2018 16:16
Oblast výchovy a vzdělávání klubovní lesní školy zabezpečit, aby naplňování  vzdělávacího programu bylo využíváno k propojení úsilí a zkušeností všech vedoucích a jejich zástupců, instruktorů, instruktorek, zdravotníků, zdravotnic, koordinátorů, koordinátorek, dobrovolníků, dobrovolnic,...

Oblast řízení práce KLŠ a spolupráce s rodiči

01.05.2018 16:33
Oblast řízení a organizace práce klubovní lesní školy, spolupráce s rodiči a veřejností vytvářet předpoklady a podmínky k týmové práci všech vedoucích, zástupců vedoucích, patronů, patronek, stovkařů, stovkařek, guvernérů, guvernérek, lektorů, instruktorů, dobrovolníků, zdravotníků, zdravotnic,...

Oblast lidských zdrojů KLŠ

01.05.2018 16:56
Oblast lidských zdrojů klubovní lesní školy v rámci dalšího vzdělávání zabezpečit odborný růst vedoucích a jejich zástupců, patronů, patronek, stovkařů, stovkařek, lektorů, lektorek, instruktorů, instruktorek, koordinátorů, koordinátorek, dobrovolníků, dobrovolnic, zdravotníků, zdravotnic,...

Oblast řízení KLŠ, práce KLŠ spolupráce s rodiči a veřejností

01.05.2018 16:58
Oblast řízení práce klubovní lesní školy, spolupráce s rodiči a veřejností vytvářet předpoklady a podmínky k týmové práci všech vedoucích, zástupců vedoucích, patronů, patronek, stovkařů, stovkařek, guvernérů, guvernérek, lektorů, instruktorů, dobrovolníků, zdravotníků, zdravotnic, kuchařů,...

Diskusní téma: KLŠ

Kurzy

Jana 06.05.2018
Ty dva kurzy bych si ráda udělala. Kolik stojí ? A jsou už termíny kurzů ?

Jana

Re: Kurzy

Jirka 07.05.2018
Ahoj Jani. Kurz-Zdravotník zotavovacích akcí stojí 3490,-Kč. Bude v Brně a to 24.11.-25.11. 2018. Základní kurz první pomoci stojí 990,- Kč který bude taky v Brně a to 9.10.2018. Pokud máš zájem, kontaktuj nás na e-mailu: klubovni.hnuti@seznam.cz
Pošleme ti více informací.

Jirka

Re: Kurzy

Standa 13.05.2018
Ahoj Jani, členům, vedoucím, a jejich zástupcům KHZS poskytujeme kurzy za určitých podmínek ZDARMA.

Standa

Koukám...

František 06.05.2018
Koukám, že se klubovní lesní škole začíná dařit, a má za sebou první úspěchy. Dám k vám i své děti, které mají zájmový klub dětí a mládeže (ZČ-KKH KHZS).

František

Letošní KLŠ

Jirka 01.05.2018
Letošní KLŠ bude čistě vodácká. Kdo má zájem, může se na KLŠ přihlásit. Bude od 1.-14. srpna 2018. A to na: Berounce, Vltavě a Sázavě.

-jb-

Re: Letošní KLŠ

Dana 05.05.2018
Kolik stojí?
Dana

Re: Re: Letošní KLŠ

Jirka 05.05.2018
Stojí 7900,-Kč
Jirka

Dobrý nápad

Petra 01.05.2018
To byl dobrý nápad založit pro vedoucí a jejich zástupce zájmových klubů dětí a mládeže (ZČ-KKH KHZS), vlastní školu a nazvat ji klubovní lesní školou. A k tomu přidat ty dvě. IKLŠ a KELŠ= Instruktorskou Klubovní Lesní Školu, Klubovní Ekumenickou Lesní Školu. Ať vzkvéta, jako Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže.

-pr-

Pro ZČ-KKH KHZS

Jirka 01.05.2018
Klubovní Lesní Školu doporučuji. Byl jsem jak na KLŠ, tak i na IKLŠ a KELŠ. Instruktoři, lektoři, vedoucí a zástupci zájmových klubů dětí a mládeže (ZČ-KKH KHZS), guvernéři, guvernérky, patroni, patronky, zdravotníci, zdravotnice, kuchaři, kuchařky vás opravdu toho naučí hodně a nudit se nebudete.

-jb-

Re: Pro ZČ-KKH KHZS

Alena 01.05.2018
I já jsem spokojena.

-a-

Kdo vede KLŠ

30.04.2018 10:58
Kdo KLŠ vede ? KLŠ=Klubovní Lesní Školu vedou zkušení vedoucí, zástupci zájmových klubů dětí a mládeže (ZČ-KKH KHZS), guvernéři, guvernérky, patroni, stovkaři, dobrovolníci, kuchaři, zdravotníci, pedagogové, a PS-KHZS kteří mají dlouholeté zkušenosti, praxi, i osvědčení pracovat s dětmi a...

Pyramidová struktůra vedení Klubovní Lesní Školy

Novinky

Přihlaste se k odběru newslettru KLŠ

Podpořte Klubovní Lesní Školu

01.05.2018 07:52
Jak podpořit KLŠ=Klubovní Lesní Školu Jakožto nezisková organizace Klubovní Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, jsme závislí na Vašich darech a příspěvcích. Finanční pomoc jakékoli výše je pro nás nesmírně důležitá. Budeme vděčni za...

Anketa

Účastníte se KLŠ ?

Ano (14)
Ne (13)

Celkový počet hlasů: 27

Akce, setkání, školení, tábory

29.04.2018 14:07
Co u nás můžeš vykonávat jako student, vysokoškolák PRAXE STUDENTŮ A VYSOKOŠKOLÁKŮ V KHZS, PS-KHZS a ZČ-KKH KHZS Pro studenty a vysokoškoláky Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, vždy podporovalo a podporuje vzdělání mladých...
06.05.2018 15:33
Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek  pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, letos spouští společně s KLŠ=Klubovní Lesní Školou pro veřejnost, děti a mládež, vedoucí a zástupce vedoucích, zájmových klubů dětí a mládeže (ZČ-KKH KHZS), PS-KHZS, kurzy...
06.05.2018 15:35
Základy první pomoci, zdravotník zotavovacích akcí, Školení laické první pomoci pro veřejnost,  firmy, instituce apod. Dále nabízíme: Zdravotní dozory: sportovní zápasy, turnaje, závody, koncerty, firemní akce apod. Zdravotní projekty-První pomoc do škol, kategorie 10-18 letých, dny prevence,...
06.05.2018 15:36
Kurz-Zdravotník zotavovacích akcí Táboroví vedoucí, lektoři nejrůznějších zájmových klubů dětí a mládeže, sportovní trenéři mládeže… ti všichni dobře vědí, že ve světě dětských her občas stačí jeden špatný krok a úraz je na světě. Chcete-li být na vážné, ale i zdánlivě banální stavy perfektně...
06.05.2018 15:38
KURZ-ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI Kurz je rozdělen do dvou částí, abyste si všechny znalosti a dovednosti lépe zapamatovali. Přece jen udržet pozornost 5 hodin není nic lehkého, proto nejprve absolvujete náš základní kurz a poté, s krátkým odstupem, kurz navazující. Tento systém se během let osvědčil, což...
13.05.2018 15:01
Pracovníci v sociálních službách Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, se svými organizačními složky KLŠ=Klubovní Lesní Škola a SC=StreetWork Centrum spouští další vzdělávací kurz, který je určen pro občany, se zájmem pro...

Klubovní Lesní Škola

01.05.2018 07:36
KLŠ = Klubovní Lesní Škola Klubovní Lesní Škola je součástí  KHZS=Klubovního Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR. Kdo založil KLŠ=Klubovní Lesní Školu KLŠ=Klubovní Lesní Školu založili členové KHZS, v níž se vzdělávají všichni,...
01.05.2018 07:38
Co se v KLŠ=Klubovní Lesní Škole naučíte V KLŠ=Klubovní Lesní Škole se naučíte základním dovednostem, které potřebujete k vedení ZČ-KKH KHZS, PS-KHZS. S čím se v KLŠ=Klubovní Lesní Škole seznámíte: Jak založit a vést PS-KHZS, celoroční příprava akcí, projektů, táborů,...
01.05.2018 07:42
Kdy a kde se koná KLŠ=Klubovní Lesní Škola Klubovní Lesní Škola se koná 4x do roka a to vždy o jarních, letních, podzimních, a zimních prázdninách. Místa konání se neustále mění, a jsou pořádány po celé ČR a SR i mimo ni, na táborových a turistických základnách, klubovnách, které jsou dobře...

Kontakt

Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR.
Dolní 17/3, Žďár nad Sázavou 1
PSČ: 59101 CZ
EUROPE

IČO: 26553571

Mobil:+420 728/494 849
Mobil:+420 608/469 645