Historie-Velká Pedagogická Hra - Březový Lístek

27.11.2016 13:07
V padesátých a šedesátých letech minulého století, kdy byla v naší republice zakázána činnost v mladežnických organizací, řada nadšenců připravovala a podporovala spontánní sdružování a sebevýchovu dětí a mládeže v různých klubech, podněcovaných  a usměrňovaných z redakcí...

Velká Pedagogická Hra - Březový Lístek (Pravidla)

27.11.2016 13:11
Stupně BL Důvody oceňování u jednotlivých stupňů jsou formulovány obecně jako doporučení, aby při praktickém ocenění měli jeho udělovatelé možnost zohlednit místní podmínky a potřeby. Přednostním důvodem jsou konkrétní činy a působení, které rozvíjejí přátelství, příkladné a dlouhodobé aktivity,...

Návrh na udílení BL=Březový Lístek

Diskuzní forum: Velká Pedagogická Hra - Březový Lístek v KHZS

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Velká Pedagogická Hra - Březový Lístek

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Anketa

Zapojíte se do VPH-BL ?

Ano (14)
Ne (13)

Celkový počet hlasů: 27

Víte o někom, kdo by si zasloužil ve vašem městě, obci, regionu, udělit Březový Lístek ? Pokud ano, vyplňte formulář a odešlete ho. Vaším návrhem se budeme zabívat.

-khzs-

1 - 9. Stupeň Březových Lístků

Bříza je strom, jehož dřevo...

11.12.2016 20:17
Bříza je nepřehlédnutelný strom mírného podnebí vyskytující se na celém světě. Její všestranné využití ji předurčuje k jisté úctě - všechny přírodní národy vždy využívaly jejího dřeva, kůry, větviček, listí... A navíc: bříza je strom, jehož dřevo a kůra hoří i v nepohodě a dešti. Právě proto je nám...

Udělování Březových Lístků

11.12.2016 20:15
Březovými lístky se navzájem (zejména však směrem zdola nahoru) oceňují lidé, kteří ve prospěch naší společnosti nezištně a dlouhodobě pracují s kolektivy dětí a mládeže či svojí systematickou prací jejich činnost významně podporují. Spolu s odznakem příslušného stupně se vyznamenanému předává...

Kontakt

Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR.
Dolní 17/3, Žďár nad Sázavou 1
PSČ: 59101 CZ
EUROPE

IČO: 26553571

Mobil:+420 728/494 849
Mobil:+420 608/469 645